W dniu 06.01.2019 zastępy z JRG I zostały wysłane do zadymienia klatki schodowej w kamienicy na ul. Janasa. Po dojeździe pierwszych zastępów i rozpoznaniu stwierdzono pożar piwnicy, do środka zostali wpuszczeniu ratownicy w sprzęcie ODO, podając jeden prąd wody w natarciu na palące się deski i śmieci. W tym samym czasie kolejne roty ratowników prowadziły przeszukiwanie pomieszczeń. W trakcie przeszukania została znaleziona nieprzytomna osoba poszkodowana, natychmiastowo podjęto o jej ewakuacji w strefę bezpieczną. Po ewakuowaniu jej z piwnicy stwierdzono brak oddechu i natychmiast przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i po kilku minutach przywrócono jej oddech. Po przekazaniu jej Zespołowi Ratownictwa Medycznego, osoba ta odzyskała świadomość i rozmawiała z ratownikami medycznymi.