W dniach 16-18 stycznia strażacy z JRG I, JRG II oraz JRG III przeprowadzili wspólnie ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodno-lodowego. Podczas ćwiczeń teoretycznych i praktycznych omówione zostały różne aspekty ratownictwa wodno-lodowego, sprzęt będący na wyposażeniu każdej z JRG oraz metody dotarcia do poszkodowanego i jego ewakuacji.