W dniu 09.04.2019 zastępy z JRG I zostały zadysponowane do pożaru podkładów kolejowych przy ul. Wałowej. W pierwszej fazie do działań zostały zadysponowane zastępy 301-25 oraz 301-27. Po dotarciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu dowódca poprosił o zadysponowanie kolejnych sił i środków, oraz podano dwa prądy piany ciężkiej w natarciu oraz obronie. Ponieważ pożar ciagle się rozprzestrzeniał i było zagrożenie że obejmie jeszcze większą cześć składowiska, zadecydowano o rozwinięciu kolejnej linii gaśniczej. Następnie za pomocą specjalistycznego sprzętu, podkłady były przerzucane i dogaszane. Działania zostały zakończone po około 2 godzinach, brały w nich udział zastępy z JRG I, JRG II, OSP Dąbrówka Mała, OSP Szopienice oraz pluton gaśniczy z Sosnowca.