Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ma zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Katowic oraz ościennych miast na „Dni otwarte strażnic” na terenie:

Jednostki Ratowniczo ­Gaśniczej Nr 1 przy ul. Krakowskiej 130 w Katowicach w dniu 19.05.2019 r. oraz na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Kościuszki 189 w Katowicach w dniu 26.05.2019 r.

W tych dniach od godziny 10:00 dla wszystkich zwiedzających udostępnione zostaną pomieszczenia strażnic, gdzie będzie można zobaczyć w jakich warunkach strażacy na co dzień pełnią służbę. O godzinie 10:30 zaplanowane są pokazy, w trakcie których strażacy z Szopienic wykażą się umiejętnościami gaszenia pożarów w budynkach mieszkalnych, natomiast w dniu 26.05.2019r. strażacy z Jednostki Chemiczno-Ekologicznej przedstawią możliwości robota IBIS.

Dostępne będą także stanowiska, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności związane z zawodem strażaka, a są to m.in.:

  • stanowisko drabiny przystawnej z możliwością wejścia na pewną wysokość z asekuracją,
  • stanowisko rozwijania i zwijania węży pożarniczych oraz budowy linii gaśniczych,
  • stanowisko z możliwością założenia ubrań ochronnych,
  • stanowisko gaśnicze z hydronetkami,
  • stanowisko ratownictwa medycznego,
  • stanowiska przy pojazdach pożarniczych i prezentacja sprzętu.

Dla najmłodszych zwiedzających atrakcją będą pomieszczenia „Małej Strażnicy” w JRG I

Serdecznie zapraszamy.