W dniu 16.05.2019r. o godz. 12.00 odbyła się uroczystość Dnia strażaka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Piotrowicach. Podczas uroczystości zostały wręczone medale, odznaczenia, awanse oraz nagrody, między innymi z naszej jednostki sekc. Jan DUDA otrzymał wyróżnienie od Komenda Głównego,  który będąc świadkiem wypadku samochodowe udzielił poszkodowanym pierwszej pomocy oraz zabezpieczył miejsce zdarzenia.

W uroczystości wzięli udział między innymi:

– Komendant Miejski PSP Katowice mł. bryg. Arkadiusz KORZENIEWSKI,

– Zastępca Komendanta Miejskiego st. bryg. Dariusz JAROMIN,

– Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Bogdan JĘDROCHA

– Wiceprezydent Miasta Katowice Bogumił Sobula oraz

– druhowie z jednostek OSP, a także przedstawiciele sąsiednich Komend.