W 2019 rok strażacy z JRG I na terenie Katowic interweniowali łącznie 2189 razy z czego 445 interwencji to pożary, 1471 miejscowe zagrożenia a alarmy fałszywe to 273 interwencje. Strażacy z JRG I 90 razy pomagali również strażakom z ościennych miast i powiatów w tym 38 pożarów, 38 miejscowych zagrożeń i 14 alarmów fałszywych