RCB – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca jak zachować się i zabezpieczyć podczas wichur oraz przed burzą.

Materiał: rcb.gov.pl