14 listopada około godziny 12.00, Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP
Katowice przyjęło zgłoszenie o pożarze na 7 piętrze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
przy ul. Medyków 14 w Katowicach. Przed przybyciem zastępów PSP, 20 pacjentów oraz 10
osób personelu medycznego z dwóch oddziałów szpitalnych zostało ewakuowanych.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zakręceniu instalacji
z tlenem medycznym, odłączeniu zasilania elektrycznego oraz ugaszeniu pomieszczenia
objętego pożarem. W dalszej kolejności oddymiono wszystkie pomieszczenia oraz
sprawdzono wszystkie pomieszczenia na szóstym i siódmym piętrze pod kątem tlenku węgla.
Przy użyciu kamery termowizyjnej sprawdzono pomieszczenia, które były narażone na
wysoką temperaturę oraz dach budynku. W związku z pożarem cztery osoby z personelu
szpitalnego doznały zatrucia gazami pożarowymi i wymagały pomocy medycznej.

 

W interwencji brało udział 13 zastępów PSP