31 maja 2021 roku, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach miała miejsce uroczysta zbiórka, z okazji wręczenia aktów włączenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz promes na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa śląskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Jackowi Kleszczewskiemu, po czym śląski komendant powitał zaproszonych gości. W swoim wystąpieniu podziękował również za dotychczasowe wsparcie w dofinasowaniu pojazdów zarówno dla PSP, jak i OSP. Następnie Panom Waldemarowi Andzelowi, posłowi na Sejm RP oraz Jerzemu Sodzawicznemu, Prezesowi OSP Goczałkowice – Zdrój wręczona została, nadana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, srebrna odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Odznaczenia dokonał Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski w asyście swoich zastępców.

W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie 7 aktów włączenia jednostek OSP z terenu województwa śląskiego do KSRG. Akty otrzymały następujące jednostki:

1. powiat będziński – OSP Toporowice,
2. powiat kłobucki – OSP Parzymiechy,
3. miasto Katowice – OSP Katowice-Podlesie,
4. powiat pszczyński – OSP Goczałkowice-Zdrój,
5. powiat rybnicki – OSP Bełk,
6. powiat żywiecki – OSP Koszarawa,
7. miasto Jaworzno – OSP Osiedle Stałe.

Ostatnim elementem uroczystej zbiórki było wręczenie 31 promes na zakup nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych, które trafią do jednostek OSP. Zakup ten zostanie sfinansowany z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek włączonych do KSRG i spoza KSRG oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, samorządów terytorialnych oraz środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń.

W 2021 roku zaplanowano zakup 31 samochodów ratowniczo-gaśniczych do jednostek OSP o łącznej wartości ponad 26 mln zł. Zakupy samochodów zostaną zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków:

NFOŚiGW/WFOŚiGW – 6 265 000 zł.
KSRG     – 4 510 000 zł.
MSWiA – 1 005 000 zł.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 3 000 000 zł.
samorządu terytorialnego – 8 810 000 zł.
środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych – 760 000 zł.

W uroczystości wzięli udział:
– Pan Waldemar Andzel – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa śląskiego;
– Pan Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski;
– Pan Wojciech Kałuża –  Wicemarszałek Województwa Śląskiego;
– Pan Tomasz Bednarek – Prezes WFOŚiGW w Katowicach;
– komendanci powiatowi i miejscy PSP oraz prezesi OSP z terenu województwa śląskiego.

opracowanie: KW PSP w Katowicach