Projekt Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych z 2 lipca 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Komendy Głównej PSP w zakładce Projekt Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych / Projekt Ustawy (do pobrania), link https://www.gov.pl/web/kgpsp/projekt-ustawy-do-pobrania, dostępny jest projekt Ustawy o Ochotniczych...