Mała strażnica

 

(autor: Anna Karkowska)

Sala edukacyjna jest jedną z nielicznych takich placówek w naszym kraju. Ma ona charakter
edukacyjno – informacyjno – prewencyjny.

WSTĘP DO „MAŁEJ STRAŻNICY” JEST BEZPŁATNY

Zlokalizowana została przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Katowicach – Szopienicach, przy
ul. Krakowskiej 130. Przygotowana została z myślą głównie o dzieciach w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

W sali przygotowano specjalnie na jej potrzeby szereg stanowisk, urządzeń oraz filmów edukacyjnych, które mają umożliwić najmłodszym zapoznanie się z pracą strażaka, sprzętem jakim posługuje się
na co dzień, ale również uświadomić, pokazać, wyjaśnić jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia, pożaru, kolizji drogowej, jak udzielać pierwszej pomocy medycznej oraz innych trudnych sytuacjach
z jakimi możemy spotkać się na co dzień.

Chcemy pokazać co, jak i dlaczego się pali i jak gasić pożar, jak należy postępować w przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, jak alarmować straż pożarną oraz inne służby ratunkowe.

W sali edukacyjnej będzie można poznać zasady działania różnych instalacji przeciwpożarowych
m.in. hydrantów, instalacji sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego czy gaśnic.

W dniu 01.01.2017 r. zostało oddane nowe pomieszczenie edukacyjne tzw. „Spalony pokój“ przedstawiające  skutki pożaru typowego pokoju mieszkalnego. W czasie prezentacji można usłyszeć trzaski palącego się drewna, syreny samochodów strażackich, a także zobaczyć wydobywający się dym imitujący prawdziwy pożar. Całą prezentację zapowiada lektor.

JAK MOŻNA SIĘ UMÓWIĆ:

 opiekunowie grup dzieci ze szkół oraz przedszkoli zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dnia oraz godziny wizyty bezpośrednio z Zastępcą Dowódcy Jednostki;

– osoby, które chcą odwiedzić salkę edukacyjną indywidualnie zapraszamy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od godziny 10.00, również po telefonicznym zgłoszeniu i potwierdzeniu tego faktu z Zastępcą Dowódcy Jednostki

W CELU USTALENIA TERMINU WIZYTY GRUP ZORGANIZOWANYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Prosimy dzwonić w godzinach
od 9:00-13:00

Nr telefonu: 32 352 00 92 lub 32 605 31 50